transformacjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stana tylko do badania właściwości semantycznych języka. Warto podkreślić, że wielu wybitnych autorów (Chomsky, Postal i in.) w swych ostatnich pracach z zakresu gramatyki transformacyjnej (generatywno-transformacyjnej) przejawia coraz większe zainteresowanie semantyką, stopniowo uwalniając się od wciąż jeszcze widocznego wpływu form, krępujących i zniekształcających analizę semantyczną. Świadczą o tym powszechnie znane badania amerykańskich transformacjonalistów, uwieńczone wieloma cennymi wynikami, nad strukturą „głęboką“, leżącą w sferze zjawisk semantycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.