transformacjonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie będę tu wchodziła w szczegółowe rozpatrywanie mankamentów aparatu formalnego teorii generatywno-transformacyjnej w stosunku do potrzeb wynikających z właściwej interpretacji semantycznej. Wystarczy przejrzeć nowsze prace samych transformacjonistów, z których nieomal każda wnosi propozycje pewnych modyfikacji. Są one jednak zwykle dokonywane ad hoc i wkrótce okazuje się, że nie są wystarczające. Nowsze badania coraz wyraźniej wskazują na to, że teorię generatywno-transformacyjną należałoby odrzucić i koncepcję struktury głębokiej ująć z formalnego punktu widzenia zupełnie inaczej15...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.