transformacjonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tektogramatyka. przyswajanie terminu ~ 546p. temat jako przeciwstawienie rematu 324 teoria falowa Schmidta 64 teoria informacji, zakres badań 498: ~ u podstaw studiów' cybernetycznych 499 — 502; znaczenie zasad teoretyczno-metodologicznych wysuniętych przez Jakobsona dla ~i 502 — 505; zdobycze ~i w dziedzinie teorii i metody 505 — 513 teoria prawdopodobieństwa, pierwsze zastosowanie zasad ~i do języka 481 terminalne jednostki w teorii Haysa 543 tezaurus w maszynie tłumaczącej 495 tradycyjne językoznawstwo w zestawieniu ze strukturalnym 125 — 126 transduktor w teorii Sgalla 546 tranforma w teorii Szaumiana 555 tranformacja. różne interpretacje —i- w teoriach Chomsky’ego i Harrisa 459 transformacjonizm Chomsky’ego v. generatywna gramatyka tranformacyjne pole (pole T) w teorii Szaumiana 555 transformacyjne pole bez koneksji w teorii Szaumiana 555 tranformacyjne pole z koneksją w teorii Szaumiana 555 tranformacyjne pole z semikoneksją w teorii Szaumiana 555 tranformacyjny test w lingwistyce amerykańskiej 364p...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ivić, Milka 1975. Kierunki w lingwistyce, wyd. 2, rozszerz., przeł. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.