transformacyjno-generatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fr. Y. Gladney, Toward economy in the description of Polish morphology ... 29 M. Adamus, Contribution à la phonologie 39 W. Taszycki, Nazwy miejscowe typu Konojady, Rakojady, Żabojady ... 49 M. Karaś, Słowiańskie nazwy wdasne i ich klasyfikacje (Uwagi i propozycje) ... 63 K. Polański, Gramatyka transformacyjno-generatywna a inne teorie języka 87 Z. Topolińska, Charakterystyka kategorialna frazy 99 J. Fisiak, Generatywno-transformacyjna składnia historyczna języka angielskiego (uwagi metodologiczne) 107 I. Bellert, Rola gramatyki generatywno-transformacyjnej w rozwoju najnow...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.