trebhauzowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) opozycja rządy — narody9. Np. „Napoleon rozbijał i łamał dawne rządy, które, jak szkła trebhauzowe, niegdyś pomagały wzrostowi narodów, a teraz cisną je i dławią”, Pielgrzym 10, 74—6; ib. 19, 36, Urywek 36 i n. Przeciwstawienie to należy do często spotykanych w owym okresie: np. „bo nie rząd we Francji, ale naród nas przyjął [...]. Naród nie odrzuci nas ze swego łona dlatego, iż się rządowi podbić nie dajemy”, Darasz Pam. 55; podobnie Czartoryski Mowy 49, Alcyato Rzecz 114...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pepłowski, Franciszek 1961. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.