trializm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Delbrück nie wierzył, aby na wypadek urzeczywistnienia trializmu w monarchii habsburskiej zjednoczeni Słowianie mogli wziąć górę nad Niemcami. Przeciwnie, sądził, że właśnie wyodrębnienie Galicji i wyjście posłów polskich z parlamentu wiedeńskiego, da Niemcom zupełną przewagę w Cislitawii, a w następstwie i wr całej monarchii. Trudność upatrywał jedynie w tym, że Polska pod względem gospodar...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.