trochitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3389.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA Garb Strzemieszycko-Trzebiesławicki, na którym zlokalizowane są Strzemieszyce, stanowi szeroką lekko falistą miejscami płaska powierzchnią w obrębie której na odpornych skałach zachowały się resztki starych zrównań. W podłożu dominują tu utwory permskie (iły pstre i piaskowce serii myślachowickiej). Na nich, występują czapy ostańców denudacyjnych wieku triasowego. Ostańce zbudowane są z wapieni, margli dolomitycznych i dolomitów osadzonych w recie, na których zalegają czapy wapieni zbitych, falistych, trochitowych i zlepieńcowych oraz margli warstw gogolińskich z dolnego wapienia muszlowego. Pod utworami permskimi zalegają karbońskie (namur A) piaskowce warstw Sarnowskich i łupki warstw maiinowickich (Doktorowicz-Hrebnicki, 1954). Utwory karbońskie budują zachodnie i południowe obszary Strzemieszyc, podczas gdy ostańce triasowe występują głównie na północ od osady...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.