trochitowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA Garb Strzemieszycko-Trzebiesławicki, na którym zlokalizowane są Strzemieszyce, stanowi szeroką lekko falistą miejscami płaska powierzchnią w obrębie której na odpornych skałach zachowały się resztki starych zrównań. W podłożu dominują tu utwory permskie (iły pstre i piaskowce serii myślachowickiej). Na nich, występują czapy ostańców denudacyjnych wieku triasowego. Ostańce zbudowane są z wapieni, margli dolomitycznych i dolomitów osadzonych w recie, na których zalegają czapy wapieni zbitych, falistych, trochitowych i zlepieńcowych oraz margli warstw gogolińskich z dolnego wapienia muszlowego. Pod utworami permskimi zalegają karbońskie (namur A) piaskowce warstw Sarnowskich i łupki warstw maiinowickich (Doktorowicz-Hrebnicki, 1954). Utwory karbońskie budują zachodnie i południowe obszary Strzemieszyc, podczas gdy ostańce triasowe występują głównie na północ od osady...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.