trockistowsko-prawicowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 14 stycznia 1953 roku TASS ogłosiła komunikat o „wykryciu terrorystycznej grupy lekarzy zmierzających do skrócenia życia aktywnych działaczy ZSSR przez zastosowanie szkodliwych metod leczenia”. Komentarz „Prawdy” z 15 stycznia (opublikowany natychmiast w prasie innych krajów komunistycznych) wyjaśniał, że lekarze Kogan, Etinger, Grinstein i inni szli śladami trockistowsko-prawicowych zbrodniarzy Lewina i Pletniewa osądzonych w 1938 roku. Za ich plecami stała organizacja żydowska powiązana z wywiadem amerykańskim i brytyjskim. W nagrodę za pomoc w zdemaskowaniu szajki lekarzy-morderców 21 stycznia 1953 roku Rada Najwyższa ZSSR nadała order lekarce Lidii Timoszuk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Komar, Michał 1993. Prośba o dobrą śmierć, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.