tromtadracko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szef sekretariatu premiera Sikorskiego pisał, że „panował nastrój skrajnie wojowniczy, naiwnie sentymentalny, tromtadracko mocarstwowy. (...) Odgrażano się jawnie hecą oszczerczą na Generała w razie objawów słabości w stosunku do Rosji” *...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kacała, Henryk 1974. Oręż narodu dziełem partii. Szkice o roli partii w Siłach Zbrojnych, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.