trybalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) praw polit., społ. i gosp. na % terytorium kraju w zamian za samorząd w rezerwatach, obejmujących zaledwie ł/7 obszaru i zamieszkałych przez niespełna */s ludności afrykańskiej. Plan ten zmierza do odrodzenia i umocnienia trybalizmu, wykorzystując tradycyjną organizację plemienną do zwalczania ruchu narodowowyzwoleńczego. Tworzone z rozrzuconych rezerwatów „jednostki narodowe” nie są zdolne do samodzielnego bytu gosp.; ich gospodarka opiera się gł. na eksporcie siły roboczej do okręgów zamieszkałych przez ludność białą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.