trykotarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dając pomoc w uzyskiwan u znizek. Z sąsiedzkiego dożywiania dzieci stale korzystało od 40 — 70 dzieci Organizowano specjalne zajęcia dla dz eci i młodzieży z dożywianiem. , Uruchomiono też szereg warsztatów pracy jako to: szwalnię, trykotarstwo, ozdoby cho.nkowe, in.rołigatomię i t. d. Zorganizowano wiele dziaiek, zwłaszcza dla Rakowca, których plony poważnie zasilały budżety domowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.