tryptofanowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FSH-RF (Martini i in. 1967). Wstrzykiwanie gonadotropin wpływa również na wytwarzanie i sekrecję czynnika uwalniającego. Wykazano, że aktywność enzymów podwzgórza, jak acetotransferazy cholinowej, oksydazy monoaminowej i dekarboksylazy tryptofanowej, zależy od hormonów płciowych (Skillen, Thienes, Strain 1961; Kobayashi i in. 1965)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.