trywializm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wieki całe obcował z obrazami, rzeźbami i muzyką. Były to wprawdzie 'Utwory o charakterze religijnym, ale obcował on z nimi w kościołach, chatach i przydrożnych kapliczkach i przeżywał na ich tle różne wzruszenia. Nic dziwnego, że obecnie od świeckiej sztuki wymaga tego samego, pragnie, by do niego przemawiała nie trywializmem życiowym, lecz pięknem i poezją...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skotnicki, Jan 1957. Przy sztalugach i przy biurku. Wspomnienia, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.