trząski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z początku 16. wieku czytamy o kamieniach: barczące, albo burczące), bo w podobnych słowach samogłoski niestałe (obok terlikać jest turlikać na Podhalu, i i.). Również zbyrki, zberki, zbery, ‘miejsca nierówne, trząskie’: »po takich zbirach jeździć niebezpiecznie*; zbyrczeć, zbyrkać: »wóz zberka po kamieniach*, *zbyrkać kajdanami (podkówkami)*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.