trzeciaczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla człowieka chorobotwórcze są 4 odmiany pełzaka zimnicy. Plasmodium vivax jest najczęściej spotykanym gatunkiem pełzaka zimnicy. Wywołuje on trzeciaczkę (malaria tertiana, febris tertiana benigna), którą cechują napady gorączkowe pojawiające się co trzeci dzień. Postać ta spotykana jest w Polsce, inne postacie obserwowane są w naszym kraju tylko wyjątkowo. W pierwszym okresie pasożyt ten uwidacznia się w krwinkach czerwonych jako niebieski pierścień z grudką czerwono wybarwionej chromatyny, o średnicy 1/s krwinki (forma schizonta). W ciągu dalszych kilkudziesięciu godzin obserwuje się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.