trzeciokrotny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) *Potrzeciokrotny «zachoidzący po raz trzeci»: „I to' potrzeciokrotne wywołanie nie zdało się na nic“ Hel. 249. Forma świadcząca o łatwości tworzenia neologizmów słowotwórczych nawet kolidujących z poprawnością formalną: forma potrzeciokrotny jest właściwie oparta na skrzyżowaniu pni podstawowych: po trzykroć i trzeciokrotny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.