trzycyfrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przytoczonym w poprzednim ustępie przykładzie mnożenia liczby 18 przez 9 możemy albo mnożyć i dodawać, albo mnożyć i odejmować, zmieniając w ten sposób rodzaj czynności bez zmiany ilości. Przykładem zaś zmiany ilości przy zachowaniu tego samego rodzaju czynności może być ścinanie drzewa lub dodawanie na piśmie liczb dwucyfrowych (mniejsza ilość) i trzycyfrowych (większa ilość takich samych czynności)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kreutz, Mieczysław 1949. Podstawy psychologii. Studium nad metodami i pojęciami współczesnej psychologii, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.