trzydobowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uzyskuje się tzw. zacier słodki; 3) fermentowanie zacieru w kadziach fermentacyjnych (16) przez drożdże dodane w postaci tzw. przycierku; fermentacja odbywa się w temp. 14-16° (trzydobowa) lub 20-22° (dwudobowa); przefermentowana masa (brzeczka) zawiera ok. 10% alkoholu; procesowi towarzyszy intensywne wydzielanie się dwutlenku węgla; 4) oddestylowanie spirytusu z brzeczki na aparacie odpędowym (18). Otrzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.