trzydziałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 129 Wsparcie artylerii w rejonie Majdanu koordynował od 15 września ppłk dypl. W. Czopp, dowódca 5 pułku artylerii ciężkiej (a nie „AD 55 DP”, jak mylnie podaje relacja kpt. W. Krzyściaka). Wsparcie artylerii stanowiły: bateria ciężkich haubic, 2 dywizjon 21 pułku artylerii lekkiej ze swymi 5 i 6 bateriami oraz 7 baterią 65 pułku artylerii lekkiej (trzydziałowa, bo jeden działon uległ zniszczeniu 15 września na drodze pod Majdanem od granatu, który wybuchł w konarach przydrożnego drzewa), 5 dywizjon artylerii konnej (dwie baterie). Obrona 201 pułku piechoty była od zmroku 16 września wspierana również ogniem 2 dywizjonu 65 pułku, przesuniętego spod Korczowa ku Majdanowi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Steblik, Władysław 1975. Armia „Kraków” 1939, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.