trzydziestokilkoletni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Matka rozkoszowała się synami i tą atmosferą nową, świeżą), idealistyczną, jaką Antoś przywiózł. Słuchała, wypytywała się, cała jej dusza chłonęła nowy świat radości i nadziei jej synów. Żyła w nim, rozwijała się, dusza jej rosła, fantazja kształciła się, rozszerzał się horyzont myśli. — Młoda, zaledwo trzydziestokilkoletnia kobieta tonęła w nowo odkrywających się przed oczyma jej duszy horyzontach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sewer 1935. Matka. Powieść, Warszawa : Księgarnia Popularna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo