trzynastostrzałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Efenka 'pistolet produkcji belgijskiej, kal. 9 mm’: W skład naszego uzbrojenia wchodził imponujący colt Suskiego, vis, moja efenka i jakaś mała, zardzewiała mocno „piątka” (Czwart. I 90); [...] Tygrys zauważył w pewnym momencie, że nie ma magazynka w pistolecie. Nosił wówczas trzynastostrzałowy FN 9 mm. [...] Podobne wypadki nieraz zdarzały się z doskonałymi skądinąd efenkami (Rop. 151); Otrzymany od niego małokalibrowy pistolet, efenkę, cały czas miałem przy sobie (N 468) [5 r.]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pluta, Feliks 1975. Język polski w okresie drugiej wojny światowej. Studium słowotwórczo-semantyczne, Opole : Opolskie TPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.