turbokompresor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SPRĘŻARKA, kompresor — maszyna robocza, która doprowadza gaz, np. powietrze, do wyższego ciśnienia. Główne typy s.: tłokowe z mechanizmem tłokowo-korbowym; wirnikowe, czyli odśrodkowe, w większych jednostkach zwane również turbokompresorami. W s. jednostopniow e j całkowitą różnicę ciśnień osiąga się w jednej przestrzeni roboczej; w s. wielostopniowej sprężanie odhywa się w kilku lub więcej przestrzeniach, przez które gaz przechodzi kolejno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.