turecko-francuski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 133 J. H o p t n e r, op. cit., s. 145. W. Brytania w wyniku tych żądań nie wystąpiła wobec Jugosławii z propozycją udzielenia gwarancji i czynnego włączenia się Jugosławii do obozu przeciw agresji. Telegram szyfrowy Dębickiego z 24 III 1939 r., AAN, MSZ, t. 5437; Raport Dębickiego z 23 V 1939 r., Telegramy Dębickiego i Raczyńskiego z 26 V 1939 r., AAN, MSZ, t. 5978. Natomiast z krytyką spotkał się podpisany wkrótce potem podobny układ z Francją. W „Politike” ukazał się obszerny artykuł ostro krytykujący 6 punkt paktu turecko-francuskiego jako tworzący „bruzdę” między neutralną polityką Ententy Bałkańskiej a nową polityką turecką ADAP, Serie D, t. VI, dok. 609...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Garlicka, Anna 1977. Polska-Jugosławia 1934-1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.