turecko-wenecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stosunki turecko-weneckie były tak napięte, że wojna dosłownie wisiała w powietrzu. Na Krymie, nie bez związku z klęską ochmatowską, doszło do konfliktów wewnętrznych, w wyniku których wypędzono chana Mechmed-Giraja, którego miejsce zajął brat Islam-Giraj, co prawda zatwierdzony przez sułtana, niemniej walki między stronnikami braci trwały nadal...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Widacki, Jan 1985. Kniaź Jarema, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.