turewski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z W. Ks. Poznańskiego. Oto co nadesłała nam ta szkoła. a) 180 odmian pszenicy w ziarnach i kłosach; b) modele woskowe przedstawiające rozwój zarodka, korzeń pszenicy (6 stóp), odcisk jego na marmurze; c) kultury wodne pszenicy w normalnych i nienormalnych rozczynach; d) choroby pszenicy spowodowane grzybami (18 okazów); e) chwasty w pszenicy występujące (71); f) szkodniki zwierzęce (73); g) owady tępiące szkodników (7); h) plastyczne analizy ziarna, plew i słomy wykazujące pierwiastki złożone, znajdujące się w tych częściach rośliny; i) przeroby techniczne pszenicy, jak mąka, kasza, puder, mączka, makarony; j) okazy ziem pszennych: kujawskiej, malborskiej, chełmińskiej i turewskiej; — wreszcie napis wykonany ze słomy pszennej, a mieszczący w sobie rozmaite jej gatunki, używane do różnych wyrobów. O ile słyszeliśmy, pomysł tej pięknej wystawy należy do p. J. Dęby z Królestwa, kierownika stacji doświadczalnej w Żabikowie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956a. Kroniki. T. 1. Cz. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.