turkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odcinka rzeki Bobrzy — Trupieniec i in. Zatem określone wydarzenie (lub wydarzenia), mniej czy bardziej interesująco zrelacjonowane, spuentowane lub nie, i po tej zamkniętej całości rodzaj dopowiedzi, dopisku; więc krótko, że: Opatów od opata, przełożonego benedyktyńskiego klasztoru; Szydłów — od imienia założyciela, czyli zbója Szydły; Miedzianka i Miedziana Góra — od eksploatacji złóż miedzi, zaś w przypadku Rudek i Szachty — rudy żelaza; Diabla Dziura — bo oczywiście było to siedlisko diabłów; Zbójecka — bo dawała niegdyś schronienie zbójom i kryje zbójeckie skarby; Czerniawa i Trupieniec — od czerniejących po bitwach trupów wojowników polskich i obcych; Pierzchnice — od uciekającego rycerstwa, które zmuszone było pierzchać przed przeważającą siłą wroga (Tatarów); Turek (też Turkowe Pole) — gdyż uciekający Turek zgubił tu swój kosztowny kapelusz, a ponieważ musiał się poń wracać, przeklął to miejsce, i odtąd nic tu nie rośnie; Zamczysko — od zapadniętego pod ziemię zamczyska. To tylko kilka z dość licznego zbioru tekstów dotyczących nazw miejscowych semantycznie jasnych, czytelnych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Biolik, Maria (red.) 1993. Onomastyka literacka, Olsztyn : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.