turnerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stowarzyszenie Gimnastyczne Sokół powstało w roku 1862; Tyrś został jego naczelnikiem i funkcję tę pełnił do roku 1884. Cele Stowarzyszenia najpełniej sformułował Tyrś w roku 1871 w broszurze pt. Naś ukoi, smér a cii (Nasze zadanie, dążenie i cel), opublikowanej w czasopiśmie „Sokół”. Broszura ta stanowiła manifest programowy Stowarzyszenia i miała liczne wydania. Sformułowanie programowe M. Tyrśa cechuje obok żarliwego patriotyzmu głęboki humanitaryzm, czym się odróżnia ono od programów niemieckiego turnerstwa (F. Jahna, A. Spiessa)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hądzelek, Kajetan, Wroczyński, Ryszard (wyb. i oprac.) 1968. Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku, Wroc ław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.