twarz-przedmiot

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Twarz Grety Garbo staje się okazją do refleksji nad świadomą transformacją tego instrumentu przez artystkę, a zarazem nad funkcją twarzy-przedmiotu, twarzy-maski („archetyp twarzy ludzkiej w ogóle”), twarzy malowanej (maąuillage) i twarzy rzeźbionej czy gipsowej. Z biegiem lat Greta ofiarowywała widzom twarz coraz bardziej „dćsexuće”, coraz bardziej zintelektualizowaną. „Twarz Grety Garbo — pisze Barthes — jest ideą, twarz [Katarzyny] Hepbum jest wydarzeniem” lł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sławińska, Irena, Stykowa, Maria Barbara (red.) 1983. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Praca zbiorowa, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.