tymiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) deggerowski „prześwit” bycia dany egzystencji autentycznej. Sumarycznie oddają one kategorię doskonałości, przywołaną już przez nas na samym początku szkicu. Kategoria ta „nałożona” na kategorie prawdziwościowe i tymiczne kwadratu semiotycznego zaczyna uruchamiać proces aisthesis: prawda , > V euforia przeciwieństwo ' dysforia...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Greimas, A.-J. 1993. O niedoskonałości, tłum. A. Grzegorczyk, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.