tynkarz-racjonalizator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wprowadzony urzędową instrukcją przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli schemat organizacyjny mechanicznego tynkowania oparty jest na karcie technologicznej 1 znanego radzieckiego tynkarza-racjonalizatora J. E. K u t i e n k o w a. Uwzględ niając kategorię tynków wykonywanych u nas, przy przyjęciu wydajności dla jednej tynkownicy 1 m3/godz, powinno się wykonywać W ciągu' 8 godzin około 250-f-300 m2 tynku przeciętnej grubości 2 cm. Przy tym założeniu przyjęto, że najbadziej racjonalny jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urban, Leonard 1957. Murarz tynkarz, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.