typ-wzorzec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O ile pierwszy typ osobowości, który ma u autora idącego tu śladem poglądów prof. Znanieckiego cechy zobiektywizowane, to dwa pozostałe są przeniesieniem rozważań o „stereotypie” i sprowadzają się nie do obiektywnych wyznaczników, które tworzyłyby osobowości „robotnika-obywatela” i „robotnika rewolucjonisty”, lecz do prezentacji propagowanych przez ugrupowania robotnicze typów-wzorców członków tych ugrupowań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.