typizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i zastępuje ją formułami (takimi, jak typizm i indywidualizm albo gospodarka naturalna i pieniężna, albo walka o byt czy walka klas), formulami pozbawionymi jakiejkolwiek konkretnej treści. Tymczasem dla historii ważna jest jedynie i wyłącznie ta właśnie treść: historia nie ma do czynienia, jak nauki o przyrodzie, z wodą czy powietrzem w ogóle i z rządzącymi nimi prawami, lecz z konkretną, «jednostkową» szklanką wody lub z tym oto płomieniem i jego indywidualnym zjawiskiem jednostkowym [...]“ 1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1955. Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.