typizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsza odmiana formowana jest r;a zasadzie, którą metaforycznie pozwalamy sobie nazwać największym wspólnym dzielnikiem. Chodzi o to, że w skład owego odpodobnionego portretu wyłącznie typizującego, mogą wchodzić tylko takie komponenty, które dadzą się stwierdzić w największej możliwie ilości „desygnatów’’. Stąd liczba tych komponentów musi być bardzo ograniczona1). Formowanie się takich portretów nie wymaga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.