typizowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do scharakteryzowania języków jednoznacznie typizowalnych potrzebne będzie pewne pojęcie porządku w obrębie struktur funktorowo-argumentowych. Dla L £ FA(V), mówimy, że struktura A e FA (Vl) jest podporządkowana strukturze B e FA(VT) ze względu na L (piszemy: A <. B), jeżeli istnieje struktura...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.