typograficzno-pejzażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Rodak” — współplemieniec, „ojczyzna” — świat dzieciństwa, „miasto” — Warszawa — tak można byłoby w skrócie określić kierunek odwołań i skojarzeń pojawiających się w utworach tej podgrupy. Operują one zarówno ujęciami typowo symbolicznymi, jak i prezentacją autentystyczną, w której pojawią się nawet typograficzno-pejzażowe szczegóły. Ogólna tendencja, jaka się zaznacza we wszystkich niemal utworach tej serii, to skłonność do idealizowania przywołanych pojęć i widzenia ich w kategoriach przedwojennych (Polska w dawnych granicach, nienaruszona świadomość polityczno-społeczna „rodaka”), tłumacząca się faktem, iż większość z tych tekstów powstała na emigracji lub w obozie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LLud - Literatura Ludowa (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.