typograficzno-rysunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w niej z dążeniem do wydobycia słowa poet. z „niewolnictwa logicznego zdania i składni", poetyka mechanicznego kojarzenia odległych znaczeniowo pojęć i wyrazów z symultanicznym montażem obserwacji i wrażeń na wzór techniki film.; często stosowanym przez poetę-malarza chwytem były też eksperymentalne rozwiązania typograficzno-rysunkowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.