typograficzno-statystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sporządzony przez urzędników Ordynacji „opis typograficzno-statystyczny” miasta Józefowa z 1834 r., jako powinności dominialne wymienia jedynie czynsze (w ogólnej kwocie 726 zł 5 gr)169: podobnie tylko czynsz zabezpieczono w wywoływanych wówczas hipotekach domów i placów w Józefowie170...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ćwik, Władysław 1992. Dzieje Józefowa, Rzeszów : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo