typograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pożądany w towarzystwach dla niewyczerpanej werwy konwersaeyi, umiał w zaciszu swego gabinetu myśleć i pracować poważnie, a w urzędowaniacb publicznych spełniać obowiązek obywatelski. Wróciwszy z podróży zagranicznej, w którą udał się, skończywszy nauki uniwersyteckie, pracował w komissyi edukacyjnej wileńskiej, i był sekretarzem Towarzystwa Typograficznego, oraz Biblijnego \y Wilnie. Następnie na trzy lata obrany na honorowy urząd, znalazł się na posadzie komissarza księgarń i drukarń w Królestwie Polskiém, a po zwinięciu tej posady urzędował w byłym okręgu naukowym warszawskim. Z usunię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.