typologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stworzony przez autorów ośrodek w Bochum stanowi obecnie silne centrum typologii kwantytatywnej. Obu autorom życzyć by należało, aby jak najszybciej udało się im zorganizować postulowany przez nich sztab badaczy dla realizacji zadań językoznawstwa typologicznego, tak wyczerpująco zarysowanych w ich ostatniej pracy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.