typologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z problemów poruszanych na szerokim tle językowym (fakty zaczerpnięte z szeregu różnych typologicznie języków, jak np. języki kaukas8 Przyczynia się też do tego chyba nie najlepsza jakość serbskiego przekładu. Poza tym przy szczegółowych analizach nie zawsze jasno wynika z tekstu, czy chodzi o strukturę głęboką, czy powierzchniową (por. termin 'obiekt’ oznaczający zarówno głęboki dodatek, jak i powierzchniowe dopełnienie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.