typologiczno-porównawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cowań swojego kolegi lituanisty, również językoznawcy. Lingwista, który by chciał się zająć porównaniem języka naturalnego z formalnym ze stanowiska językoznawstwa, na takie ułatwienie liczyć nie może. Czy wobec tego podobne studia typologiczno-porównawcze będą miały jakąś wartość dla wiedzy o jednych i drugich językach? Uważam to pytanie za wdzięczny temat do dyskusji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo