typologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go przekładu zachodzi? Czy nie mamy tu do czynienia z nieuprawnionym imperializmem antropologii, zjawiskiem charakteryzującym zazwyczaj wczesne etapy rozwoju jakiejś dziedziny wiedzy? Być może, bardziej realnym zadaniem byłaby jakaś typologizacja światopoglądów z punktu widzenia antropocentrycznego systemu wartości, z punktu widzenia problematyki antropocentrycznej bez kuszenia się o nadmierną „antropologizację” samych tych światopoglądów? Wówczas problemem otwartym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.