typowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 86 MEDYCYNA WSPÓŁCZESNA Nr 2 Ostatnio wielu badaczy porównując skuteczność obu surowic, ich koszt i łatwość w uzyskaniu surowic wielu typów, zdecydowanie opowiedziało się za stosowaniem leczniczym p. k. s. Autor przedstawia wyniki leczenia pł. zapal, płuc wyłącznie p. k. s., gdzie odpowiednio „typowaną“ surowicę podawano w braku przeciwwskazań istniejących dla proteinoterapii i dychawicy oskrzelowej. U każdego z chorych na pł. zap. płuc określano typ pneumokoka przez posiewy plwociny i krwi. Przed leczniczym podawaniem surowicy dokonywano śródskórnych i spojówkowych prób na uczulenie białkiem surowicy, używając oikoło 0,1 cc rozczynu surowicy z 1 na 100 cc. Niekiedy rozczyn ten w ilości 5 cc podawano dożylnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.