typowo-idealny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) charakterze interpretacji humanistycznej — założenie podstawowe. Założenie to przeciwstawiamy właśnie koncepcji Weberowskiej, według której konstruując różne pojęciowe kategorie czynności ludzkich i ich wytworów na gruncie założenia o racjonalności podmiotów tych czynności, konstruując wreszcie pojęcia poszczególnych rodzajów podmiotów racjonalnych — konstruujemy tym samym pojęcia „typowo-idealne” — pojęcia denotujące typy idealne, z gruntu odmienne od pojęć „gatunkowych” denotujących klasy obiektów lub zjawisk rzeczywistych (danych w doświadczeniu). Ponieważ więc pojęcia „typowo-idealne” nie posiadają — w przeciwieństwie do pojęć „gatunkowych” — rzeczywistego odniesienia przedmiotowego i ponieważ użycie pojęć pierwszego rodzaju charakterystyczne jest dla nauk humanistycznych, tak jak użycie pojęć drugiego rodzaju charakterystyczne jest dla przyrodoznawstwa, przeto między tymi dwoma dziedzinami wiedzy zachodzi zasadnicza różnica. W naukach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.