typowo-ludzki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Stahelin). „Celem jego życia jest chrześcijański porządek gminy, danej w określonej postaci prawnej“ (Tróltsch). Zgadza się to z tym, że i w zjawieniu się Chrystusa bardziej podnosi on pierwiastki moralne i typowo-ludzkie, nie poprzestając na samym tylko cierpieniu. Racjonalniejszy i wolniejszy sposób myślenia przejawia się nietylko w jego nauce o sakramentach, lecz również w ostrzejszym odgraniczeniu grzechu pierworodnego od grzechu czynnego, w odsunięciu na plan dalszy obrazu djabła oraz wyobrażeń o końcu rzeczy, w rozszerzeniu pojęcia objawienia poza chrześcijaństwo na całą ludzkość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.