tyrać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 10 	lutego 1866 . . . Najprzykszejsze było dla mnie to, że musiałem przerwać pracę, która od 1 stycznia, kiedy ustały bóle wątroby, doskonale posuwała się naprzód. Rzecz prosta, mowy nawet nie było, abym mógł „siedzieć”. Jeszcze i teraz sprawia mi to trudności. Ale w pozycji leżącej tyrałem jednak dalej, chociaż zawsze tylko krótko i w ciągu dnia. Właściwej części teoretycznej nie mogłem posunąć naprzód. Mózg był do tego zbyt osłabiony. Rozszerzyłem przeto historyczną część działu o „dniu roboczym”, czego nie przewidywał mój pierwotny plan. Mój obecny „dodatek” stanowi uzu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marks, Karol, Engels, Fryderyk 1957. Listy o „Kapitale”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.