tyralier

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogółem liczono ich na 1.000 do 1.200 ludzi. Posuwając się na południe, zajęli 5 VIII Chełm, ale na wiadomość, że od Krasnegostawu masze¬ ruje ku nim znaczny oddział nieprzyjacielski, Rucki, który objął naczelne dowództwo nad połączonymi polskimi oddziałami, ruszył naprzeciwko wroga, śmiałym atakiem wyparł go poza wioskę Depułtycze i ścigał na przestrzeni 12 wiorst. Po bitwie C. i Eminowicz, poróżniwszy się z Ruckim z powodu strat poniesionych przez tyralierów Ruckiego, przeszli w Radomskie, zaś Rucki ruszył na północ w lasy puchaczewskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.