tyranobójstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polityki poddać dyrektywom partii feudalno-katolickiej. Dopuszczalność „tyranobójstwa“ wywodzili z dwu źródeł: suwerenności ludu i papieskiej supremacji nad światem. W istocie tylko ten drugi czynnik był dla nich miarodajny, gdyż tezą o suwerenności ludu posługiwali się obłudnie i jedynie wówczas, kiedy dany władca był dla papiestwa i kontrreformacji niewygodny. W podobnych wypadkach uciekali się jezuici do skrajnej dema...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.