tyrski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obydwaj poeci mieli ogromny wpływ na poezję nowożytną. Ale ponieważ źródłem dla Szekspira było — co postaram się udowodnić — opowiadanie o Dydonie w opracowaniu właśnie Owidiusza — analizy dokonamy tylko na jego utworze, odwołując się do Wergiliusza tylko w celu porównania i uwydatnienia cech szczególnych jego rywala. Znane są elementy legendy, wspólne dla obydwu poetów. Dydona, pierwotnie zwana Elissą (imię fenickie, odpowiednik hebrajski — Elżbieta), była córką króla Tyru i żoną tyrskiego możnowładcy Sycheusza — do chwili, gdy ten ostatni zginął jako ofiara chciwości jej brata. Następnie Dydona wraz ze swoją siostrą Anną i dobraną drużyną, zabierając ze sobą skarby, ucieka do Afryki Północnej, gdzie buduje miasto Kartaginę. W tym samym mniej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zieliński, Tadeusz 1970. Po co Homer? Świat antyczny a my, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.