tyryjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) medycyna nazywa przywilejem ziem polskich. W jego zagadnieniach, obok natury i zakresu władzy hetmańskiej lub historyi wychowania w Polsce, stoją kwestye rolnicze i przemysłowe, a w jego pracach obok kontynuacyi Naruszewicza, obok słowników i gramatyk, obok pierwszych prac około Historyi Prawa i Hi storyi Literatury, znajdują się badania geologiczne i etnograficzne, sprawozdanie o stanie żup solnych i kopalń żelaza i sposoby jakby je podnieść można; próby czy owad czerwiec nie zastąpiłby amerykańskiej koszenili i klasycznej Tyryjskiej purpury; starożytności egipskie sąsiadują z pierwszemi wiadomościami o maszynie parowej; słowem, wszystko co obejmuje teoretyczna wiedza, i wszystko czego wymaga praktyczny pożytek kraju, w jakimbądź kierunku—moralnym, naukowym, ekonomicznym, handlowym, przemysłuwym, o wszystkiem tem ci ludzie myślą, wszystko badają, wszystkiego się dowiadują i wszystko krajowi do wiadomości podają. Jest to czynność tak sumienna, tak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.